Hiển thị 25–33 trong 33 kết quả

Xã Xuân Sơn

Bắc

Diện tích:

500-1000m2

Giá:

5-20 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Tây

Diện tích:

200-500m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Đông

Diện tích:

500-1000m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Tây Nam

Diện tích:

3000-5000m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Tây

Diện tích:

200-500m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Tây

Diện tích:

1000-3000m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Nam

Diện tích:

1000-3000m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Nam

Diện tích:

200-500m2

Giá:

3-5 triệu/m2

Xã Xuân Sơn

Tây Nam

Diện tích:

1000-3000m2

Giá:

3-5 triệu/m2

0909154946